Hopp til innhald

Automatiseringsteknikk

Utdanningsplan 2013 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for automatisering

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Programemner for automatisering

Krav: 50 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske spesialiseringsemner for automatisering

Krav: 90 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner automatisering

Krav: 10 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen