Elkraftteknikk | nett- og samlingsbasert

Bachelor

OBS: Dette studieprogrammet tek ikkje opp nye studentar i 2023.

Dette studiet gir vanlegvis 60 studiepoeng fritak basert på gjennomførte emne frå relevant studieretning på fagskulen. Studiet går då over 3 år, der du tar 20 studiepoeng per semester.

Dersom du ikkje tilfredsstiller innpass av totalt 60 studiepoeng frå fagskulen, kan du eventuelt bygge på med eitt eller fleire emne frå ingeniørutdanninga vår. 

Det er tilrettelagt for at studentar frå heile landet kan følgje utdanninga. Alle søkarar får tildelt studiestad Bergen, men det kan også vere samlingar utanfor Bergen. 

.