Hopp til innhald

BSD130 Å se sykepleie i praksis

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet gir gjennom deltakelse i praksis en introduksjon til sykepleieyrket. I denne praksisen skal studenten følge en sykepleier.  

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

 

Kunnskap:
Studenten... 

 • kan gjøre rede for sykepleierollen og ansvaret på egen arbeidsplass 
 • kan gjøre rede for hygieniske prinsipper 
 • har grunnleggende kunnskaper om ernæring til eldre 
 • kjenner til betydningen av estetikk og etikette i sykepleien 

Ferdigheter:
Studenten... 

 • organiserer egen praksis 
 • reflekterer rundt egen rolle som arbeidstaker og student 
 • utøver sykepleie i henhold til hygieniske prinsipp 
 • vurderer ernæring til pasienter på egen arbeidsplass  
 • er forberedt til å utøve førstehjelp inkl Basal Hjerte og Lunge Redning 

Generell kompetanse:
Studenten... 

 • utøver faglig grunnleggende sykepleieomsorg til pasienter 
 • identifiserer de ulike roller på en arbeidsplass 
 • vurderer sammenhengen mellom ulike faglige roller og kjenner sitt ansvarsområde som sykepleier 

Undervisnings- og læringsformer

3 ukers observasjonspraksis med påfølgende skriftlig rapport 

Obligatorisk læringsaktivitet

Dokumentert tilstedeværelse i observasjonspraksis, 30 timers uke i 3 uker  

Godkjent arbeidskrav er gyldig i de 4 påfølgende semester 

Vurderingsform

Hjemmeoppgave
Individuell skriftlig rapport på 1000 ord (max) 

Vurderingsuttrykk 

Bestått/ikke bestått  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler