Hopp til innhald

BSD140 Utøvelse og begrunning av grunnleggende sykepleie

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Gjennomgang av grunnleggende sykepleie og utviklingen av sykepleie som praktisk og teoretisk fag

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten har kunnskap om:

 • grunnleggende sykepleie
 • om den historiske utviklingen av sykepleieteori
 • Kari Martinsen sin innflytelse på praktisk sykepleie
 • etikk og menneskesyn
 • yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
 • grunnleggende kommunikasjon
 • generell psykologi som grunnlag for å forstå sykepleie til pasienten
 • seksualitet og seksuell helse

Ferdigheter:
Studenten...

 • utøver grunnleggende sykepleie rettet mot den aktuelle pasienten
 • forstår betydningen av observasjon og dokumentasjon
 • bruker helsebiblioteket.no

Generell kompetanse:
Studenten...

 • planlegger, gjennomfører og formidler utøvelse av grunnleggende sykepleie
 • samarbeider med medstudenter i ulike roller

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Øvelsespost
 • Studiegruppe

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • deltagelse på ferdighetstrening

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell praktisk teoretisk eksamen gjennomført i gruppe

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Gjennomføring av ny eksamenVed ikke bestått må studenten ta eksamen på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler