Hopp til innhald

DYK605 Engelsk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Med utgangspunkt i tekstutvalg relatert til dykking skal studentene få kjennskap til engelsk dykketerminologi rundt utstyr og arbeidsoppgaver for dykkere, skriving av søknad og oppsett av CV og skriving av rapport fra inspeksjonskurs.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten

  • ha gode kunnskaper om engelsk dykke- og inspeksjonsterminologi
  • ha et godt ordforråd i generell engelsk

 

  • kunne omsette teoretiske kunnskaper i engelsk til praksis
  • kunne anvende inspeksjonsterminologi i praksis

 

  • ha god muntlig og skriftlig kompetanse i engelsk med spesielt fokus på dykkerelatert engelsk
  • inneha et godt ordforråd i engelsk samt kunne uttrykke seg korrekt i skrift og tale om ulike emner

Krav til forkunnskaper

Se generelle opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium, praktiske øvelser, tekstgjennomgåelse, klassediskusjon, gruppearbeid, presentasjoner, skrive skade- og ulykkes rapporter

Vurderingsform

Mappevurdering: Muntlig aktivitet i timene, presentasjoner, skriftlige arbeider, prøver.
Trukket muntlig eksamen med bokstavkarakter A-F.