Hopp til innhald

ELE132 Windowsprogrammering og databaser

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

 • Introduksjon til C #
 • Grunnleggende mekanismer og datastrukturer i et Windowsprogram med grafisk brukergrensesnitt.
 • Meldingssystemet i Microsoft Windows samt bruk av ulike vindustyper.
 • Funksjoner og datastrukturer for tekstlige og grafiske utskrifter.
 • Redigering av menyer og dialoger samt integrasjon av slike elementer i programlogikken.
 • Oppbygging av applikasjoner basert på Microsoft .NET Framework støttefunksjonene i Visual Studio.
 • Datamodellering.
 • Implementasjon og drift av relasjonsdatabaser lokalt og på server.
 • Spørring mot databaser, med språkene SQL og LINQ.
 • Utvikling av applikasjoner i C# som kommuniserer med en relasjonsdatabase som er implementert på en server.

Læringsutbytte

Studentene skal kunne:

 • Benytte programutviklingsverktøyet MS Visual Studio med programmeringsspråket C # til å utvikle applikasjoner med vindusbaserte brukergrensesnitt.
 • Modellere, implementere og trekke ut data fra en relasjonsdatabase.
 • Utvikle applikasjoner i C# som kommuniserer med en relasjonsdatabase som er implementert på en server.

Anbefalte forkunnskaper

ELE102. Den er en fordel om man også har ELE124.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske øvinger må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Skriftlig/praktisk eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

All dokumentasjon for kurset. PC.

Mer om hjelpemidler