Hopp til innhald

ELE135 Industriell instrumentering med LabVIEW

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler de vanligste komponentene og målingene som inngår i prosessovervåkning og styring, samt bruk av LabVIEW for innhenting, bearbeiding, presentasjon og generering av prosessdata.

Innhold

 • Introduksjon til hvordan målesystemer i industrielle prosesser er satt sammen, inkludert prosesskontroll og datainnsamling
 • P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) med sammenheng mellom måling og prosessutstyr som pumper og ventiler
 • Gjennomgang av vanlige prosesser og tilhørende målinger og måleinstrumenter, inkludert trykk, temperatur, strømning, nivå og sammensetning/komposisjon
 • Eksplosjonssikkerhet og pålitelighet
 • Grunnleggende grafisk programmering
 • Variabler, strukturer, arrays og clustere
 • Producer/Consumer-struktur
 • Data inn og ut via eksterne kort (DAQ)
 • Prosesskontroll med LabVIEW

Læringsutbytte

Kandidaten har oversikt over industriell styring og overvåking, samt programmeringsstrategier for grafisk programmering.

 • Kandidaten er i stand til å bidra i utvelgelsen av instrumenteringsløsninger for en industriell prosess
 • Kandidaten er i stand til å programmere i LabVIEW

Kandidaten er i stand til å delta i planlegging, igangsetting og drift av et instrumenteringssystem i industrien.

Krav til forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes kunnskaper tilsvarende:

 • ELE100 Elektrofag 1
 • ELE101 Elektrofag 2
 • ELE102 Datateknikk og mikrokontrollere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire laboratorieøvinger, hvorav tre må godkjennes. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

PC som ikke er tilkoblet nettverk, alle skrevne og trykte hjelpemidler, samt valgfri kalkulator.

Mer om hjelpemidler