Hopp til innhald

FHA612 Trening og helse

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Kunnskap om og forståelse for fysiologi, bevegelseslære og anatomi er viktige forutsetninger for å forstå hvordan kroppen fungerer, både i hvile og i arbeid. Gjennom treningslære gis det innsikt i å kunne legge til rette for trening og aktivitet for ulike grupper. Kunnskap om og forståelse for ulike treningsmetoder og hvordan disse påvirker kroppen vektlegges. Emnet vil gjennom teori og praktisk aktivitet belyse sammenhengen mellom de ulike fagområdene. Idrettsseksjonen er ansvarlig for emnet.

 • Praktisk treningslære for ulike grupper med hovedvekt på utholdenhetstrening og styrketrening.
 • Teori om fysiologi og treningslære.
 • Teori om anatomi og bevegelseslære, med hovedvekt på funksjonell anatomi.
 • Forflyttet undervisning i form av sykkeltur på høgfjellet.
 • Praktisk samarbeidsprosjekt innenfor emnene "Trening og helse" og "Kosthold, kultur og forbruk".

Læringsutbytte

Studenten

 • Har kunnskap om grunnleggende fysiologi
 • Har kunnskap om grunnleggende anatomi
 • Har kunnskap om hvordan ytre og indre krefter virker på kroppen
 • Har kunnskap om ulike treningsmetoder og hvordan disse påvirker kroppen

Studenten

 • Kan planlegge og gjennomføre treningsopplegg med bruk av ulike treningsmetoder
 • Kan vurdere og gjennomføre hensiktsmessige treningsmetoder, øvelser og aktiviteter i forhold til ulike grupper
 • Kan veilede ulike grupper i utholdenhetstrening, bevegelighetstrening og i styrketrening med frie vekter og i apparater
 • Kan gjennomføre antropometriske og fysiologiske tester

Studenten

 • Kan begrunne praktiske valg av treningsmetoder, øvelser og aktivitetsformer
 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike prosjekt og tiltak innen fysisk aktivitet, i tråd med etiske krav og retningslinjer

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er knyttet til sentralt teoretisk og praktisk lærestoff. Innenfor treningslære vil 50 % av undervisningen være praktisk, fysisk aktivitet. Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Aktiv deltagelse i praktisk aktivitet er et krav.

Følgende arbeidsformer benyttes: Lærerstyrt undervisning, selvstudium og egentrening, arbeid individuelt, i par og i grupper.

Det kreves at studentene har klær og utstyr som egner seg for fysisk aktivitet inne og ute og i ulike miljøer. Studentene må selv betale kostnader ved forflyttet undervisning.

To ukers praksis knyttet til temaet fysisk aktivitet. Praksis vil bli gjennomført på ulike institusjoner. Noen av praksisplassene er utenfor Bergen og krever at studentene bor på praksisstedet. Praksisen er obligatorisk. Nærmere informasjon om praksis vil bli gitt av faglærer.

Studiestøttesystemet Itslearning brukes.

Obligatorisk læringsaktivitet

Alle arbeidskrav må være bestått og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Følgende arbeidskrav skal gjennomføres:

 • Gruppevis planlegge, gjennomføre og evaluere et helsefremmende tiltak som omfatter fysisk aktivitet og måltider i kulturelt perspektiv, med fokus på utsatte grupper. Prosjektet er et samarbeid mellom emnene "Trening og helse" og "Kosthold, kultur og forbruk". Nærmere krav fastsettes av faglærerne.
 • Rapport fra forflyttet undervisning (sykkeltur på Rallarveien)
 • Planlegging og gjennomføring av et 8 ukers egentreningsprosjekt.
 • Aktiv deltakelse i minst 80 % av den praktiske undervisningen.
 • Deltakelse på forflyttet undervisning: Sykkeltur på høgfjellet, en overnatting i turlagshytte.
  Reisekostnad ca. 1800 kr. inklusiv leie av sykkel.
  Det er mulig å søke om kompensatorisk arbeidskrav.
 • Godkjent praksis.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler