Hopp til innhald

MAS102 Marin Særkurs

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal ha forståelse for de laster som virker på konstruksjoner som er plassert i havet, og hvorledes lastvirkninger, dvs. forskyvninger, bevegelser og interne krefter, kan beregnes.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS102 Marin Særkurs har studenten følgende kvalifikasjoner:

  • Beskrivelse av offshorekonstruksjoner/ konstruksjonselementer. Relevante OD- og DNV-regelverk.
  • Beskrivelse av fartøykonstruksjoner/ konstruksjonselementer. Relevante SD og DNV-regelverk.
  • Beskrive prinsippene for forankringsanalyse av marine konstruksjoner
  • Kjenne til grunnleggende foilteori og praktisk anvendelse av denne
  • Kjenne til prinsippene for rulledempning av skip

  • Kan utføre styrkeberegninger for skip og offshorekonstruksjoner jfr. relevante regelverk.
  • Kan utføre forankringsanalyser for marine konstruksjoner

  • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og i en tverrfaglig sammenheng.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, Utdrag av SD, OD- og DNV-regelverk, Fagets formelsamling og tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • TOM052 - Særkurs marinteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • MAS133 - Særkurs marinteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng