Hopp til innhald

MAS127 Petroleumsproduksjon og undervannsteknologi

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

I emnet behandles boreprosessen, boresystemer og brønnbarrierer. Separasjon av olje, gass, vann og sand samt injeksjonssystemer gjennomgås.

Det foreleses også om teknologi hvor undervannsinstallasjoner erstatter tradisjonelle brønnhodeplattformer. Design av brønnhodesystemer, installasjon av utstyr samt styring av systemet gjennomgås.

I emnet behandles også teknologi hvor undervannsinstallasjoner erstatter tradisjonelle produksjonsplattformer. Målet med kurset er å utvikle en grunnleggende forståelse for undervanns (subsea) feltutvikling samt utstyr og operasjoner i forbindelse med installasjon og vedlikehold av subsea installasjonene.

 

Innhold

 • ST Subsea Introduction
 • ST Subsea Structures
 • ST UWD-15 Wellhead
 • ST Subsea Completion Systems
 • ST Well Access Systems
 • ST Tie-in and Intervention Systems
 • ST IWOCS
 • ST Production Controls
 • ST Process Introduction

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS127 Petroleumsproduksjon og undervannsteknologi skal studenten kunne:

 • Forklare og beskrive hovedsystemene for subsea brønnhode.
 • Beskrive og ha forståelse for produksjonskontroll.
 • Forklare installasjon og vedlikehold av undervannsinstallasjoner.

 • redegjøre for grunnleggende prinsipper innen feltutvikling subsea.
 • beskrive hele eller deler av brønnhodesystemet, completion systemet, Workover systemet samt Tie-in (tilknytning), subseastrukturer og intervensjon.
 • beskrive grunnleggende prinsipper for brønnbarrierer.

 

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og i en tverrfaglig sammenheng.

Anbefalte forkunnskaper

MAS126 - Innføring i olje og gassproduksjon

Undervisnings- og læringsformer

Øvingsoppgaver alene og i grupper. Forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Læringsmappe som består av følgende arbeidskrav:

 • Godkjent praksis
 • Delprøve 1 underveis
 • Delprøve 2 underveis
 • Godkjent rapport

Praksis

Studentene skal i forkant gjennomføre en 3 ukers praksisperiode i verksted hos lokale olje/gass relaterte bedrifter for å få tilgang til faget. Denne praksisen kan erstattes av andre modeller som dekker de påkrevde læringsmålene. I løpet av praksisperioden skal studenten gis opplæring i, og delta i bedriftens daglige

aktiviteter, fortrinnsvis relatert til produksjon, drift eller vedlikehold av subsea- eller topside utstyr. Praksisbedrift skal enten tildeles av studiekoordinator eller forhåndgodkjennes.

For å kunne få tilgang til faget må praksisperioden være bestått. Praksisperioden er kun gyldig to år etter gjennomføring.

Rapport

Rapporten skrives om et emne som tildeles av faglærer. Rapporten utarbeides av grupper bestående av 3 - 4 studenter. Studentene danner selv grupper. Rapportens omfang er i størrelsesorden 5 - 7000 ord .

Tre av mappeelementene vil bli brukt til mappevurdering.

Vurderingsform

Mappevurdering. Mappen baserer seg på tre deler fra læringsmappen:

 • Delprøve 1 underveis
 • Delprøve 2 underveis
 • Rapport

Hver delprøve teller 40%. Rapporten 20%. Etter en helhetlig vurdering av mappens innhold settes en karakter i faget.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler