Hopp til innhald

MASIKT-TEK02 Teknologisk profilemne 2

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Innholdet er rettet mot forholdet mellom læringsteorier og ulike typer digitalt orienterte læringsmiljø. Det blir lagt vekt på læringsteorier relatert til metoder for bruk og utvikling av digitale verktøy i læring. Emnet gir også innføring i innsamling, bearbeiding og rapportering av data. Emnet skal være en del av det teoretiske grunnlaget for temaområdet for masterarbeidet i andre studieår.

Læringsutbytte

Studenten skal:

- Kunnskaper: Ha oversikt over ulike læringsteorier, og kunne relatere disse til utvikling og tilrettelegging av læringsmiljø. Kjenne til metoder for innsamling, bearbeiding og framstilling av data.

 

- Ferdigheter: Kunne bruke spesielle verktøy for utvikling av interaktive læringsmiljø. Studenten skal kunne vurdere og relatere læringsmiljø til aktuelle læringsteorier. Studenten skal kunne utforme metoder for elektronisk datainnsamling.

 

- Generell kompetanse: Kunne utvikle interaktive læringsmiljø. Kunne bruke relevante læringsteorier relatert til læringsmiljø. Kunne foreta datainnsamling via elektroniske medier.

Krav til forkunnskaper

- Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MASIKT-DIG

MASIKT-TEK01

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet innebærer forelesinger, samlinger, veiledning, arbeid med nettbaserte ressurser, arbeid med utviklingsverktøy og arbeid med mappeelement. Det blir knyttet praksis til emnet som dekker praksiskravet i fjerde året av grunnskolelærerutdanninga.

Obligatorisk læringsaktivitet

Møte på samlinger. Nærmere presisert i semesterplan.

Vurderingsform

Mappe

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler