Hopp til innhald

ELE108 Robotikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i robotikk og autonome system. Dette omfatter grunnleggende prinsipper, geometrisk representasjon, matematisk modellering, programmering, styring, simulering og anvendelse.

I tillegg omfattes viktige komponenter i integrerte produksjonsmiljøer der anvendelse av industriroboter er aktuelt, samt anvendelsen av aktuatorer, sensorer, visionsysteme.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper roboter, med fokus på anvendelse, programmering og simulering.
  • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om geometrisk representasjon og matematisk modellering av industriroboter.
  • Kandidaten har erfaring med programmering og anvendelse av ulike typer autonome roboter.

Ferdigheter

  • Kandidaten behersker enkel programmering, kalibrering og praktisk bruk av minst én type industriell robot.
  • Kandidaten behersker enkel programmering av ulike typer autonome roboter.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan ta ansvar for prosjekter der anvendelse av industrielle eller autonome roboter er aktuelt.

Krav til forkunnskaper

ELE104 Reguleringsteknikk

Anbefalte forkunnskaper

Normal studieprogresjon

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratorieøvinger. Obligatoriske øvingsoppgaver. Oppgavegjennomgang.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 godkjente øvingsoppgaver, 6 godkjente laboratorieøvinger.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

oppgis ved semesterstart

Mer om hjelpemidler