Opptak til enkeltemne

Vil du ta enkeltemne ved HVL, men ikkje ein heil grad?

Dersom du ynskjer å ta ein grad, må du søkje opptak til eit studieprogram via Samordna opptak. Vil du søkje berre på eit enkelt emne frå ei av grunnutdanningane våre, eller som ei vidareutdanning, finn du meir informasjon her: