Hopp til innhald

EM6-1003 Jus for eigendomsmeglarar 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Emnet skal gje studenten ei innføring i juridisk metode, avtalerett og kjøpsrett, selskapsrett, marknadsføringsrett, pengekravsrett og økonomisk kriminalitet, og reglar om tvangsfullbyrding, gjeldsforhandling- og konkurs.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten skal ha ein forståelse av privatrettslege rettsreglar som er relevante innafor det økonomisk- administrative fagområdet.

Ferdigheiter:

Studenten skal kunne løyse juridiske problemstillingar innenfor emnet sitt tema.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha eit bevisst forhold til mimimunsrettighetene dei lovfesta rettsreglane gir.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåver. Oppgåvegjennomgang i plenum.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil tre skriftlege arbeidskrav som skal løysast individuelt. 

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen 4 timar

Bokstavkarakter

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovsamling

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • JU6-100 - Forretningsjus - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
  • JU6-103 - Jus for eiendomsmeglere 1 - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
  • JU6-1000 - Forretningsjus - Reduksjon: 7,5 studiepoeng