Hopp til innhald

FHA712 Studieopphold på internasjonal undervisningsinstitusjon

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet gjennomføres ved en internasjonal institusjon i vårsemesteret det andre studieåret.  Innhold, organisering, arbeidsformer, vurdering og pensumlitteratur bestemmes dermed av den eksterne institusjonen i utlandet der studenten gjennomfører studieenhetene. Utenlandsoppholdet er obligatorisk, slik det er annonsert i studiekatalogen og innledningen til studieplanen for denne utdanningen. Fritak gis bare ved svært tunge velferdsgrunner etter skriftlig søknad med dokumentasjon. Søknaden må sendes inn i god tid (fortrinnsvis vår 1. studieår).

Studenten skal få en faglig dybde innen fagfeltet kosthold og/eller fysisk aktivitet, eventuelt kombinert med andre folkehelsefag, ut over det som tilbys ved Høgskulen på Vestlandet.

Høgskulen på Vestlandet har avtaler med ulike universiteter og høgskoler for å sikre et variert tilbud av studiesteder en rekke steder i verden. Studiesteder for bachelorgraden i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet kan variere fra år til år, og gjeldende studiesteder vil kunne finnes på HVLs nettsider. Det kan være begrensninger i antall studieplasser ved noen av samarbeidsinstitusjonene. I løpet av første studieår vil studentene bli informert om gjeldende studiesteder og søknadsprosedyre. Ved utveksling til samarbeidsinstitusjoner i Norden og Europa forøvrig finnes det økonomiske støtteordninger.

Studentene kan velge emner innen kosthold og/eller fysisk aktivitet, evt. kombinert med andre folkehelsefag, som tilbys ved de samarbeidende institusjonene. Emnekombinasjonene skal tilsvare 30 studiepoeng. Dersom studenten ønsker å søke opptak til masterstudiet i Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø ved HVL, kreves det minst 12 studiepoeng i det faget en søker opptak i.

Læringsutbytte

I tillegg til faglig utvikling, kan utenlandsoppholdet bidra til økt språkkunnskap, kulturforståelse og innsikt i andre lands samfunnsliv.

Krav til forkunnskaper

Emner skal forhåndsgodkjennes av fagansvarlige ved Høgskulen på Vestlandet og av samarbeidende institusjon. Enkelte studiesteder har krav til et visst nivå på engelskkunnskaper.

Undervisnings- og læringsformer

Bestemmes av den eksterne institusjonen i utlandet der studenten gjennomfører studieenhetene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Bestemmes av den eksterne institusjonen i utlandet der studenten gjennomfører studieenhetene.

Vurderingsform

Studenten skal ved internasjonal institusjon gjennomføre emner med eksamen tilsvarende 30 studiepoeng for å få vitnemål i Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet fra Høgskulen på Vestlandet. 

Vurderingsformene for de valgte emnene bestemmes av den eksterne institusjonen i utlandet der studenten gjennomfører studieenhetene.

Hjelpemidler ved eksamen

Bestemmes av den eksterne institusjonen i utlandet der studenten gjennomfører studieenhetene.

Mer om hjelpemidler