Hopp til innhald

MASIKT-TEK01 Teknologisk profilemne 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Innholdet er retta mot utvikling av læringsressurser, IKT-støttede læringsmiljø og interaktive læringsobjekt, der utviklingsverktøy på ulike nivå blir brukt. Det blir lagt vekt på å dra linjer fra enkle språk og utviklingsverktøy, til mer generelle og overordnede prinsipper for denne typen verktøy. Design av grafiske grensesnitt og kommunikasjon er også sentrale emne.

Læringsutbytte

Studenten skal:

- Kunnskaper: Ha oversikt over utviklingsverktøy på ulike nivå, fra enkle programmeringsspråk rettet mot barn, til mer avanserte og generelle prinsipper for utvikling av læringsobjekt. Studenten skal også kjenne til metoder for design av interaktive læringsobjekt.

 

- Ferdigheter: Kunne bruke både spesielle og mer generelle utviklingsverktøy til utforming av interaktive læringsobjekt. Studenten skal også kunne reflektere og begrunne valg av design på læringsobjekt og IKT støttede læringsmiljø.

 

- Generell kompetanse: Kunne designe og utvikle enkle læringsobjekt, samt vurdere, reflektere og bidra i utviklingsprosjekt med utvikling, design og interaksjon.

Krav til forkunnskaper

- Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MASIKT-DIG

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet innebærer forelesinger, samlinger, veiledning, arbeid med nettbaserte ressurser, arbeid med ulike utviklingsverktøy og arbeid med mappeelement.

Obligatorisk læringsaktivitet

Møte på samlinger. Nærmere presisert i semesterplan.

Vurderingsform

Mappe

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrivne og trykte hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler