Hopp til innhald

ID3-133 PT - Personlig trener-rollen

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

 • Coaching
 • Salg og markedsføring
 • Treningslære (videreføring fra emnet PT 2 - Treningslære)
 • Spotting
 • Etikk
 • Treningsplanlegging
 • Ulike timer/organisering relatert til PT

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om ulike treningsmetoder og prinsipper innenfor styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening
 • har kunnskap om ulike måter å markedsføre seg selv som personlig trener
 • har kunnskap om sentrale moment innen coaching, eksempelvis motivasjon og kommunikasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike spottingteknikker
 • kan reflektere over ulike etiske dilemma en kan komme opp i som personlig trener
 • kan beherske ulike styrke-, utholdenhets- og bevegelighetsøvelser og være et godt øvelsesbilde
 • kan anvende den faglige kunnskapen til å lage individuelle treningsplaner for ulike kunder
 • kan analysere og forholde seg kritisk til fagstoff innenfor fagfeltet 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre enkel testing innenfor kroppssammensetning, styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening
 • kan gjennomføre kartlegging av kunden gjennom samtale, observasjon og kroppsholdningsanalyse
 • kan gjennomføre PT timer med lite utstyr

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, oppgaver og praktiske timer i treningsstudio. Teori blir knytt til praktiske aktiviteter. Studentene skal planlegge og gjennomføre ulike praktiske oppgaver. Studentene skal øve på alle de ulike momentene i personlig trener-rollen.

Studentene har to uker praksis knyttet til ett treningssenter.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Oppfylle krav i sammenheng med obligatorisk oppmøte
 • Innlevering av forventninger til praksis (før praksis) samt praksislogg (etter praksis)
 • Godkjent praksis

Vurderingsform

Individuell praktisk metodisk eksamen med muntlig eksaminasjon, en time. Gradert karakter (A-F)

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler