Hopp til innhald

MAFYS532 Fysioterapi ved langvarige muskelskjelettplager

Emneplan for studieåret 2020/2021

Læringsutbytte

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke på «English» øverst i menyfeltet.