Hopp til innhald

BBLPR101 Praksis 1. år

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

https://www.hvl.no/student/praksis/praksis-for-flki/praksis-i-barnehagelararutdanninga/">Her kan du lese om praksis i barnehagelærarutdanninga.