Hopp til innhald

BRL109 Storytelling

Emneplan for studieåret 2021/2022

Læringsutbytte

Kunnskap

At studentane har kunnskap om:

 • Ulike typar historier og kjenneteikna av desse
 • Bruk av historier i temabasert reiseliv og opplevingsnæringane
 • Korleis teoretiske rammeverk og dramaturgi blir nytta i historier og opplevingar
 • Viktigheita av teatralske og forteljarkomponentar i servicemøte.
 • Kva type digitale plattformer og sosiale media  ein brukar til ulike typar historier
 • Kjenne til forskings- og utviklingsarbeid innanfor området Storytelling
 • Historia,  tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet til faget Storytelling

 

Ferdigheiter

At studentane skal vere i stand til å:

 • Skape meiningsfulle forteljingar, enten som del av ei oppleving eller som ei totaloppleving
 • Identifisere problemstillinger og finne, vurdere og vise til informasjon og faglitteratur som kan løyse problemet
 • Bruke historier og formidle dei gjennom opplevingsrommet,  suvenirar og tilsette
 • Utforske korleis historier kan bli brukt til å binde saman folk og samfunn, besøkande og destinasjonar.  

 

Generell kompetanse

Studentane skal vere i stand til å :

 • Søke etter tekst,  informasjon og personlege historier, evaluere og bruke det, og absorbere det til forteljingar og historier. ,

-        Korleis utvikle og tolke forteljingar til bruk i bedrifter og på destinasjonarBRL109 Storytelling

 

Kunnskap

At studentane har kunnskap om:

 • Ulike typar historier og kjenneteikna av desse
 • Bruk av historier i temabasert reiseliv og opplevingsnæringane
 • Korleis teoretiske rammeverk og dramaturgi blir nytta i historier og opplevingar
 • Viktigheita av teatralske og forteljarkomponentar i servicemøte.
 • Kva type digitale plattformer og sosiale media  ein brukar til ulike typar historier
 • Kjenne til forskings- og utviklingsarbeid innanfor området Storytelling
 • Historia,  tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet til faget Storytelling

 

Ferdigheiter

At studentane skal vere i stand til å:

 • Skape meiningsfulle forteljingar, enten som del av ei oppleving eller som ei totaloppleving
 • Identifisere problemstillinger og finne, vurdere og vise til informasjon og faglitteratur som kan løyse problemet
 • Bruke historier og formidle dei gjennom opplevingsrommet,  suvenirar og tilsette
 • Utforske korleis historier kan bli brukt til å binde saman folk og samfunn, besøkande og destinasjonar.  
 •  

Generell kompetanse

Studentane skal vere i stand til å :

 • Søke etter tekst,  informasjon og personlege historier, evaluere og bruke det, og absorbere det til forteljingar og historier. ,
 • Korleis utvikle og tolke forteljingar til bruk i bedrifter og på destinasjonar

Tilrådde forkunnskapar

Anbefalt reiselivskunnskap , marknadsføring og temabasert reiseliv 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i klasserom, ekskursjonar, gjesteførelesingar, case, digitale leksjonar, osb. 

Obligatorisk læringsaktivitet

1 arbeidskrav

Vurderingsform

1 vekes heimeeksamen 

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel