Hopp til innhald

ELE302 Reguleringsteknikk 2

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler moderne teknikker for modellering, simulering, analyse og design av multivariabel reguleringssystemer ved bruk av teknikker basert på tilstandsrommodellering samt diskrete, samplede systemer.

Emnet tar tema fra elektrisitetslære, mekanikk, fluidmekanikk, termodynamikk og elektromagnetisme innen klassisk fysikk, samt calculus, lineære systemer og stabilitet fra matematikk for å danne et naturvitenskapelig fundament for arbeidet med dynamiske, automatiserte systemer innen teknologiske fag.

Undervisningen inneholder forelesning, oppgaveregning og praktiske oppgaver både i klassen og på laboratoriet. Bruk av PC med teknisk basert programvare og simuleringsverktøy som Matlab og Simulink for både kontroll, prosessering, lagring og presentasjon av data er sentral i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten kjenner til modellering, analyse og design av multivariabel dynamiske prosesser basert på tilstandsrommodellering både i kontinuerlig og diskret tidsdomene samt frekvensdomene.
 • Kandidaten kjenner til moderne teknikker for evaluering av system ytelse og optimalisering av reguleringssystemer. Videre kjenne kandidaten til innføring i noen av dagens mer avanserte reguleringsteknikker av suksess som MPC (Model Predictive Control).
 • Kandidaten kjenner til hvordan prosessmodellering og krav som avvik, frekvens- og tidsegenskaper samt systemets ytelse er anvendt til å designe og simulere moderne reguleringssystemer.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende moderne modellering i tilstandsrom til multivariabel dynamiske prosesser  og til analyse og design av multivariabel reguleringssystemer.
 • Kandidaten kan estimere prosess parametere og ytelse både fra teori, simulering og eksperiment og anvende disse i beregning av multivariabel reguleringssystemer.
 • Kandidaten kan implementere, foreta målinger, evaluere experimentelle data i standard laboratorieoppsett og sammenlikne disse med data fra design og simuleringsverktøy.

 

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan løse relevante faglige problemstillinger innen automatisering gjennom anvendelse av metoder og undersøkelser fra moderne multivariabel reguleringsteknikk.
 • Kandidaten har forståelse for automatikkingeniørens rolle i samspillet mellom den teknologiske utvikling og samfunnets behov.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE204 Reguleringsteknikk 1 eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, Laboratoriearbeid, Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske oppgaver, 3 laboratorieøvinger. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Eksamen vil bli gitt på engelsk dersom engelskspråklige studenter.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebok. Håndskrevne notater i protokollbok, ikke løse ark.

Alle typer kalkulator. PC med bruk av all undervisningsbasert programvare unntatt alle typer kommunikasjonsprogramvare.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE106 - Reguleringsteknikk 2 - Reduksjon: 8 studiepoeng
 • ING3056 - Reguleringsteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • EL2-201 - Reguleringsteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE302D - Reguleringsteknikk 2 - Reduksjon: 10 studiepoeng