Hopp til innhald

LEL800 Lean forbedringsledelse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi studentene innføring i teori, metoder og ferdigheter innenfor fagområdet Lean forbedringsledelse. Det vil gi et grunnlag for tillemping av praksis i egen virksomhet.

Hovedfokus i kurset er grunnleggende prinsippene og verktøyene innenfor Lean som kundeverdianalyse, ståstedsanalyse, rotårsaksanalyse, verdistrømskartlegging (VSM), utvikling av det visuelle ledelsessystemet og strategiledelse (Hoshin Kanri)

Videre gir kurset en innblikk i utviklingen fra kvalitetsledelse til Lean, og videre til senere års trender innen Agile og Scrum.

Kurset er samlingsbasert og er bygget opp rundt forelesninger, gruppeøvelser og individuelle oppgaver. 

Samling 1: Introduksjon og fundamentet i Lean - Problemløsning, kundeverdi og flytledelse.

Samling 2: Fordypning av Lean – Verktøy, metoder og Lean-spill.

Samling 3: Ledelse og videre utvikling av Lean - Lean speil, Ledelsesprinsipper, f.eks. Hoshinledelse og utviklingen videre utvikling ifra Lean, Lærende organisasjoner. Samlingen kan legges utenfor Bergen/HVL og inneholder et Virksomhetsbesøk.

Samling 4: Eksamenssamling - Presentasjoner og Prøve

Læringsutbytte

Etter fullført kurs har studenten følgende læringsutbytte:

Studenten…

 • kan prinsippene for Lean som forbedringsmetodikk, med fokus på kontinuerlig forbedring og flyt.
 • kjenner til metodikk for problemløsing og samspill mellom kvalitet, kostnad og leveringsevne.
 • har kjennskap til utviklingsområder og trender i næringslivet blant annet Agile, Scrum og robotisering/digitalisering.

Studenten…

 • behersker grunnleggende metoder som kundeverdianalyse, ståstedsanalyse, verdistrømsanalyse, Kanban styring, standardisering, balansering, daglig målstyring og A3-kommunikasjon.
 • kan selvstendig finne frem til strategier, målsettinger og velge metoder og verktøy for å levere økt kundeverdi og prosessflyt.
 • kan bidra aktivt i videreutvikling av virksomheter basert på prinsippene i Lean og kontinuerlig forbedring.
 • kan på selvstendig grunnlag oppdatere sin kunnskap gjennom bruk av digitale verktøy, litteratur og nettverk i aktuelle fagmiljøer. 

Studenten…

 • kan lede og gjennomføre Lean forbedringsarbeid i offentlige eller private virksomheter.
 • kan planlegge og iverksette kontinuerlige forbedringstiltak basert på metoder og prinsipper i Lean.
 • kan bidra til nytenkning og utvikling innen sine områder.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Praktisk eller teoretisk kjennskap til forbedringsarbeid.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i form av forelesninger, individuelle øvelser, individuell veiledning og gruppearbeid og spill i klassen. Det forventes aktiv deltakelse av studenten på samlingene, i selvstudiegrupper og veiledningsaktiviteter.

Kurset består av fire samlinger av 2,5 dager, selvstudier og hjemmearbeid med to innleveringsoppgaver med presentasjoner i plenum. 

Obligatorisk læringsaktivitet

De obligatoriske læringsaktivitetene er:

 • minimum 75% tilstedeværelse på kursets samlinger
 • muntlig presentasjon av semesteroppgave i plenum på siste samling

Vurderingsform

Prosjektoppgave, teller 60%

Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 40 %

Alle elementene er individuelle og må bestås for å få endelig karakter i emnet. Prosjektoppgave kan etter avtale med emnesansvarlig utføres i gruppe på maks to studenter hvis det er motivert ut fra innehold og omfang av oppgave.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VOM007 - Lean leiing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng