Hopp til innhald

SDG230 Rettferdig fordeling og rettferdig skatt

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Faglig overlapping

  • ESB230 - Rettferdig fordeling og rettferdig skatt - Reduksjon: 7,5 studiepoeng