Hopp til innhald

BBLPR201 Praksis 2. år

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Praksis i andre studieår på barnehagelærarutdanninga er på 35 dagar. Det er ein obligatorisk del av utdanninga.

Informasjon om læringsutbytte og innhald i utdanninga finn du på følgande nettsider:

Studieplan for barnehagelærarutdanning

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/barnehagelaererutdanning/2021h/studieplan/

Emneplanar for ditt studieår

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/barnehagelaererutdanning/2021h/utdanningsplan/

Informasjon om rammer finn du på nettsida om praksis

https://www.hvl.no/student/praksis/praksis-for-flki/praksis-i-barnehagelararutdanninga/

Krav til forkunnskapar

Praksis første studieår (BBLPR101) må være bestått for at du kan starte denne praksisperioden.

Undervisnings- og læringsformer

All praksis blir gjennomført i barnehage.

Vurderingsform

35 dagar praksis.

Karakterskala: Bestått/ Ikkje bestått