Hopp til innhald

BBLPR101 Praksis 1. år

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Praksis i første studieår på barnehagelærerutdanninga er på 40 dagar. Det er ein obligatorisk del av utdanninga.

Informasjon om læringsutbytte og innhald i praksis finn du på desse nettsidene:

Studieplan barnehagelærarutdanning https://www.hvl.no/studier/studieprogram/barnehagelaererutdanning/2022h/studieplan/

Emneplanar for ditt studieår

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/barnehagelaererutdanning/2022h/utdanningsplan/

Informasjon om rammer finn du på nettsida om praksis https://www.hvl.no/student/praksis/praksis-for-flki/praksis-i-barnehagelararutdanninga/

Undervisnings- og læringsformer

Gjeld Bergen: all praksis blir gjennomført i barnehagen.

Gjeld Sogndal og Stord: 5 praksisdagar skal vere på ein barneskule i samband med overgangen til skulen og SFO.

Vurderingsform

40 dagar praksis.

Karakterskala: Bestått / Ikkje bestått