Hopp til innhald

MAFYS532 Fysioterapi ved langvarige muskelskjelettplager

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke på «English» øverst i menyfeltet.