Hopp til innhald

MAS550 Veiledet selvstudium

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet

Faglig overlapping

  • MOA280 - Rettleia sjølvstudium - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • INN526 - Forprosjekt masteroppgåve, litteraturgjennomgang, forskningsdesign og metode - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • MOM270 - Rettleia sjølvstudium - Reduksjon: 10 studiepoeng