Studenter på lab

Energi

Master

Med master i energi får du spisskompetanse i ei eller fleire former for energiteknologi og ei brei innføring i fornybar energi og energisystem.

Vi tek ikkje opp nye studentar til dette studieprogrammet.

Masterprogrammet i energi vart tilbydd av Universitetet i Bergen i eit samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. 

For meir informasjon, sjå studiets nettside på UiB.

Utveksling

Kor kan du reise?