Hopp til innhald

PCS956 Forskningstrender i anvendt maskinlæring

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å trykke "English" øverst i menyfeltet