Hopp til innhald

ELE201 Mikrokontrollere og datanett

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er delt i to moduler:

 • Innføring i generell datakommunikasjon på Internett, teknologer/arkitekturer knyttet til industriell datakommunikasjon samt nødvendige begreper for å forstå ulike kommunikasjonsprinsipper.
 • Programutvikling for mikrokontrollere.

Innhold:

 • Datanettverk, rutere og switcher, IP adressering, industrielle nettverk
 • Bruk av relevante utviklingsverktøy (IDE) med kompilator og debugger
 • Programmering (med C++ som programmeringsspråk) av mikrokontrollersystem (digital og analog I/O, avbrudd, operasjoner i sann tid, ...)

Praktisk arbeid er sentralt i kurset. Programmeringsverktøy blir benyttet. Det utvikles programmer for mikrokontrollere.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten…

 • har kunnskap om informasjonsutveksling på nettverksnivå og i et overordnet systemperspektiv
 • har kunnskap om oppbygging, virkemåte og programmering av mikrokontrollere

Ferdigheter

Studenten…

 • kan arbeide i relevante nettverkslaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy
 • forstår grunnleggende prinsipper for datakommunikasjon
 • forstår hovedelementene i et TCP/IP nettverk
 • forstår de grunnleggende prinsippene for IP adressering
 • forstår behovsforskjellene i industrielle og kommersielle datanettverk
 • kan bruke utviklingsverktøy for mikrokontrollere
 • kan arbeide både selvstendig og i team med laboratorieoppgaver.

Generell kompetanse

Studenten…

 • kan løse problemer på en strukturert måte og dokumentere programmer og nettverksløsninger
 • kan formidle faglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering (ING202 eller tilsvarende).

Undervisnings- og læringsformer

Praktiske oppgaver alene og i grupper. Forelesninger. Digitale læremiddel blir benyttet i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende må være godkjent:

 • 4 av 5 obligatoriske innleveringer (leveres via Canvas)

Vurderingsform

Digital skoleeksamen, 4 timer.

Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle fysiske trykte og skrivne hjelpemiddel.

Mer om hjelpemidler