Elektroingeniør | Bergen

Bachelor

Vil du utvikle teknologi som formar framtida? Som elektroingeniør kan du jobbe med alt frå store generatorar i kraftverk, robotar og kretskort til nettverksteknologiar i framtidas Internett.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203956

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha matematikk R1+R2 og fysikk 1.

  Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og fysikk 1 i tillegg.

  Les meir om våre forkurs her.

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor bli elektroingeniør?

  Elektroteknolologi gjer at mobilen er på nett, det er straum i huset og at kofferten din automatisk vert transportert til flyet etter at du har sjekka han inn. Elektroteknologi finn du i små detaljar og i store system. Elektroingeniøren har kunnskap om hardware og software og korleis dette fungerer saman.

  Det første året er felles for alle studentane som studerer elektroingeniør og inneheld ein introduksjon til fagfeltet, samt matte og fysikk. Du kan bruke det første året til å bestemme deg for spesialisering. Alle spesialiseringane vil starte opp og du kjem inn på spesialiseringa du vel. Ønskjer du å byte campus i løpet av studiet kan du søke om overflytting, dersom du kom inn via Samordna opptak.

  Velg spesialiseringa som passar deg

  Andre året kan du velje mellom fire ulike spesialiseringar: 

  Automatisering med robotikk

  Kvifor velge automatisering med robotikk? 

  Ein automatiseringsingeniør jobbar med å gjere prosessar og system automatiske. Gjennom å utvikle robotar og automatiserte anlegg, bidreg automatiseringsingeniøren til auka effektivitet, sikkerheit og kvalitet i ulike delar av næringslivet.

  Du lærer om: 

  • reguleringsteknikk
  • industriell IT
  • instrumentering
  • robotikk
  • PLS programmering

  Etter flere år som elektriker følte Thomas behov for nye utfordringer. Løsningen ble studiet i automatisering med robotikk.

   

  Kor kan du studere automatisering med robotikk?

  Denne spesialiseringa kan du ta i Førde, Bergen og Haugesund. 

  Cyberfysisk nettverksteknologi

  Kvifor studere cyberfysisk nettverksteknologi?

  Ein cyberingeniør jobbar med teknologiske utfordringar knytt til avanserte system som vert brukt i samfunnet, industrien og Forsvaret. Dette inkluderer mellom anna internett, mobilnett, og industrielle nettverk.

  Du lærer om:

  • nettverksteknologi og datakommunikasjon
  • programmering (med vekt på programmering for nettverk og IoT)
  • design av kommunikasjonsløysingar for sensornettverk bedriftsnettverk
  • fysiske vilkår for overføring av data
  • sikring av data og tjenester i nettverk

  Kor kan du studere cyberfysisk nettverksteknologi?

  Spesialiseringa innan cyberfysisk nettverksteknologi kan du ta på campus Bergen.

  Elektronikk

  Kvifor studere elektronikk?

  Elektronikkingeniøren har kunnskap om korleis elektronikk komponenter og elektronikksystem er bygd opp.

  Du lærer konstruksjon av eletriske system:

  • Analog kretskonstruksjon
  • Digital kretskonstruksjon med VHDL i FPGA
  • SW-utvikling for mikrokontroller og PC

  Nokre fag er praktiske og konkrete, med stor vekt på kretskonstruksjon. Andre fag er meir teoretiske og systemorienterte.

  Kor kan du studere elektronikk?

  Spesialiseringa innan elektronikk kan du ta på campus Bergen.

  Elkraftteknikk

  Kvifor studere elkraftteknikk?

  Som elkraftingeniør bidrar du til at elektriske system fungerer, frå fornybar energiproduksjon til overføring av elektrisitet til bygg, transport eller industri.

  Elkraftteknikk er eit breitt fagområde som dekker produksjon, distribusjon, installasjon og bruk av elektrisk energi. Studiet gir deg mellom anna kompetanse innan prosjektering, dimensjonering, bygging, drift og vedlikehald av elektriske system.

  Du lærer om:

  • energiproduksjon i vind- og vannkraftverk
  • høgspenningsteknologi
  • elektriske maskiner og omformarar
  • kraftelektronikk
  • lavspenningsinstallasjonar

  Kor kan du studere elkraftteknikk?

  Denne spesialiseringa kan du ta i Førde og Bergen.

  Du kan også studere til å bli elektroingeniør ved campus Førde (spesialisering innan automatisering og elkraft) og campus Haugesund (spesialisering innan automatisering).

  Korleis er undervisninga?

  Du har forelesingar, rekneøvingar, laboratoriearbeid, gruppearbeid og sjølvstudium. Laboratorieoppgåvene kan vere målingar på enkeltkomponentar, praktisk drift av utstyr, eller simulering på datamaskin. Det er også mogeleg med praksis i arbeidslivet undervegs i utdanninga.

  Førelesningane er i hovudsak på campus, men noko av undervisninga vil også vere nettbasert.

  Bacheloroppgåva skriv du som regel i grupper med andre studetntar på utdanninga di. Prosjektet vil vere ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

  Har du fagskuleutdanning?

  Har du tatt 2-årig fagskule og ønsker å gå vidare med ei ingeniørutdanning?

  Du kan få fritak for inntil 60 studiepoeng dersom du har relevant fagskuleutdanning. Då tek du  utdanninga over 2 år.

  Vil du bli ingeniør, men dekker ikkje krava?

  Ikkje noko problem! Ved HVL kan du ta ulike kurs som gjer deg kvalifisert til å starte på ein ingeniørutdanning.

  Les meir om forkurs, realfagskurs, y-vegen og tresemesterordning.

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald mot slutten av studietida.

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i elektroteknologi kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL (avhenger av kva spesialisering du har valt):

  Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

  Andre utdanningar du kanskje vil like