Kvinnelig student frå studiet maskiningeniør.

Allmenn maskinteknikk | Bergen

Bachelor

Maskiningeniøren blir gjerne omtalt som den «klassiske ingeniøren», og kan jobbe innan ei rekke fagfelt.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203012

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha matematikk R1+R2 og fysikk 1.

  Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og fysikk 1 i tillegg.

  Les meir om våre forkurs her.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere maskiningeniør?

  Som maskiningeniør jobbar du med design, produksjon, drift og vedlikehald av produkt og produksjonsutstyr. Du utviklar også arbeidsmetodar for å produsere og styre produksjonsprosessar.

  I bachelorstudiet allmenn maskinteknikk lærer du om dei grunnleggande maskinfaga, som mekanikk, maskindelar, teknisk varmelære, konstruksjonsteknikk, motorar og oljehydraulikk.

  Utdanninga er bygd opp i nært samarbeid med industrien på Vestlandet, som har eit kontinuerleg behov for dyktige maskiningeniørar.

  Du kan utdanne deg til maskiningeniør ved HVL i både Bergen og i Haugesund. Det kan vere lurt å legge inn fleire studiestader på søkarlista di.

  På Stord tilbyr vi maskin for fagskoleingeniørar.

  Torbjørn Smith

  Torbjørn Smith har heilt sidan han var liten vore fascinert av båtar, bilar og fly. Valet av studieretning vart derfor enkelt.

  Møt Torbjørn

  Korleis er undervisninga?

  Gjennom studiet lærer du å bruke ulike dataverktøy til utrekning, teikning og styring av maskiner og prosessar.

  Arbeids- og undervisningsformene varierer noko frå fag til fag. Du har førelesningar, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, og i tillegg sjølvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav til fysisk oppmøte. Nokre fag har skriftleg eksamen, medan andre fag kan ha mappevurdering eller munnleg eksamen.

  Vil du bli ingeniør, men dekker ikkje krava?

  Ikkje noko problem! Ved HVL kan du ta ulike kurs som gjer deg kvalifisert til å starte på ein ingeniørutdanning.

  Les meir om forkurs, realfagskurs, y-vegen og tresemesterordning.

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet, om du ønsker det. 

  Kor kan du reise?

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i allmenn maskinteknikk kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

  Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

  Andre utdanningar du kanskje vil like