DAT250 Avanserte programvareteknologiar

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Fagleg overlapping

  • MOD250 (1) - Avanserte programvareteknologier - Reduksjon: 10 studiepoeng