DAT355 Modelldrevet programvareutvikling og pålitelege programvaresystema

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

This course will be taught in English, please see the English version of the course description.

Fagleg overlapping

  • DAT354 (1) - Model Checking and Software Verification - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • DAT353 (1) - Model Driven Software Engineering - Reduksjon: 5 studiepoeng