Hopp til innhald

ERG220 Enabling occupation

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk. Gå til våre engelske nettsider ved å klikke på «English» øverst i menyfeltet.

Faglig overlapping

  • BER205 - The challenge of enabling occupation - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • BER312 - Aktivitet og deltaking som samfunnsansvar - Reduksjon: 5 studiepoeng