Hopp til innhald

KJE301 Elektrisitetslære og prosessovervåking

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet gir en generell innføring i digitalteknikk og ulike kommunikasjonssystemer på prosessdata. Man får også en innføring i signalbehandling og datainnsamling ved hjelp av databaserte systemer.

Innhold:

 • Sensorer for temperatur, trykk, gjennomstrømning og mengdemåling.
 • Grunnleggende digitalteknikk. Logiske sammensatte sekvensielle kretser og registre.
 • Analog til digital og digital til analog kretser.
 • Programmering og oppbygging av RS485 nettverk.
 • Ethernet, feltbusser, grensesnitt og modulering med spesiell vekt på Profibus.
 • Tilbakekoblede reguleringssystemer (P-, PI- og PID-regulatorer).

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har grunnleggende kunnskaper om digitale systemer som AD/DA-omforming
 • har grunnleggende kunnskaper om prinsipper for bruk av datasystemer i kjemisk prosessindustri
 • har grunnleggende kunnskaper om PC-baserte systemer for datainnsamling og signalbehandling

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere ulike datasystemer i kjemiske prosesser
 • kan bruke PC-baserte systemer for datainnsamling og signalbehandling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bygge opp enkle I/O systemer for datainnsamling og styring
 • er kjent med viktige begreper og prinsipper innen automatisert styring av industrielle prosesser
 • kan samarbeide i grupper med både praktisk og skriftlig arbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studiets første og andre år.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneoppgaver og praktisk laboratoriearbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å avlegge skriftlig eksamen må 2 laboratorieøvinger med skriftlige rapporter og 2 regneøvinger være godkjente.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 6 semestre (inkludert semesteret arbeidskravene ble godkjent).

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatormodeller.

Mer om hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KJE108 - Prosessovervaking og regulering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOK010 - Prosessovervåkning og regulering - Reduksjon: 5 studiepoeng