Hopp til innhald

MAS221 Masse- og energibalanser

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Massebalanser for prosesser med og uten kjemisk reaksjon, energibalanser, kompresjon og ekspansjon for reelle gasser/fluider, prosessdynamikk, damp/væskelikevekt. Tilstandsligninger. Innføring i prosessimuleringsprogrammet HYSYS.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om material- og energibalanser.
 • Har kunnskap om termodynamiske diagrammer og kompresjon/ekspansjon av reelle gasser/fluider.
 • Har kunnskap om grunnleggende prinsipper for damp/væskelikevekter.
 • Har kunnskap om tilstandsligninger.

- Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan sette opp enkle flytskjemaer med ukjente størrelser og finne uavhengige ligninger.
 • Kan sette opp og løse materialbalanser og energibalanser for stasjonære og dynamiske prosesser uten og med kjemisk reaksjon.
 • Kan anvende termodynamiske diagrammer.
 • Kan gjøre beregninger for kompresjon og ekspansjon av reelle gasser/fluider.
 • Kan beregne damptrykk for rene komponenter.
 • Kan sette opp ligninger og gjøre beregninger for damp/væskelikevekter.
 • Kan gjøre beregninger med ulike tilstandsligninger.

- Kompetanse:

 • Studenten har kjennskap til prosessimuleringsprogrammer.
 • Studenten kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi, Matematikk 1, Termodynamikk og Grunnleggende fluidmekanikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger. Bruk av HYSYS (prosessimuleringsprogram).

Obligatorisk læringsaktivitet

1) En skriftlig test og en innlevering.

2) HYSYS-oppgaver

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 100 % på endelig karakter.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING2041 - Prosessteknikk I - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2030 - Prosessteknikk I - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2012 - Grunnleggjande prosessteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3001 - Prosessteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • INGB015 - Masse- og energilikevekter - Reduksjon: 5 studiepoeng