Hopp til innhald

NVB013 Digital organisasjon og ledelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Er du nysgjerrig på organisasjon og ledelse i en digital tidsalder?

Ønsker du å forstå og analysere endringene digital teknologi medfører for organisatoriske strukturer, samarbeid, og lederskap?

Emnet dykker ned i hvordan digital teknologi påvirker organisasjoner på ulike områder. Fra innovasjoner innen produkter og tjenester til grunnleggende endringer i organisatoriske prosesser, samarbeidsformer, og lederroller.

I løpet av kurset vil du bli eksponert for en kombinasjon av forelesninger, videoer, og seminarer. Aktiv deltakelse er en nøkkelkomponent, og du vil få erfaring med gruppepresentasjoner og kritisk diskusjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap og forståelse av sentrale tema, teorier, og problemstillinger knyttet til:

  • hvordan digital teknologi påvirker endringer i organisasjoner
  • digital teknologi og digitale løsninger som kan påvirke organisasjonen i seg selv og dens atferd og verdiskapning

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • forklare og diskutere hvordan digital teknologi påvirker organisasjoner
 • kritisk reflektere over relevante teorier knyttet til organisasjon, ledelse og digitalisering
 • reflektere over og analysere praktiske problemstillinger i lys av relevante teorier og grunngi sine valg

Generell kompetanse:

Studenten er i stand til å:

 • jobbe både selvstendig og i team med arbeid knyttet til praktiske problemstillinger, og presentere resultatene av slikt arbeid i muntlig og skriftlig form
 • kommunisere med både spesialister innen feltet og andre om relevante temaer
 • bruke relevant litteratur til å undersøke aktuelle problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Organisasjon og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Tre helgesamlinger med forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver. Nettbaserte møter mellom de fysiske samlingene.

Obligatorisk læringsaktivitet

En skriftlig innlevering og en muntlig presentasjon

Vurderingsform

Hjemmeeksamen over 10 dager alene eller i grupper på inntil tre studenter - 100 %

Karakterskala A - F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • DØL117 - Digital organisering og leiing - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • FLE117 - Digital organisering og leiing - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • MSB211 - Digital organisering og leiing - Reduksjon: 4 studiepoeng