PCS951 Distributed Computing Systems for High Volume Data Processing

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Fagleg overlapping

  • DAT351 (1) - Distribuerte Dataressurser for Høy-Volum Dataprosessering - Reduksjon: 10 studiepoeng