PCS956 Forskingstrendar i anvendt maskinlæring

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å trykke "English" øverst i menyfeltet