DAT351 Distribuerte Dataressursar for Høg-Volum Dataprosessering

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Fagleg overlapping

  • PCS951 (1) - Distributed Computing Systems for High Volume Data Processing - Reduksjon: 10 studiepoeng