Hopp til innhald

EVN1010 Utfordringer for maritim næring med hensyn til miljø og klima

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er et nettbasert innføringsfag som kan gi kursdeltakerne 2,5 studiepoeng (sp).

 • Nye oppgaver for maritim næring
 • Sikkerheten forbundet med de nye utfordringene
 • Bølger og skipsbevegelser
 • Moderne fartøy (skrog, bevegelser, alternative drivstoff)
 • Kompetansebehov for å operere moderne fartøy
 • Offshore vind og bærekraft
 • Bygging og installasjon av offshore vindkraftanlegg
 • Havmerder og bærekraft (sikkerhet mot rømming av fisk, sikkerhet for personell)
 • Operasjon av havmerder langt til havs
 • Mineraler på havbunnen og bærekraft
 • Tilgang på havbunnsmineraler
 • Cyberangrep og sikring
 • Myndighetenes rolle
 • Miljøpåvirkning
 • Økonomiske effekter av nye potensielle muligheter innen maritim sektor

Læringsutbytte

Kunnskap Studentene skal ha kjennskap om de utfordringene som stilles til maritim næring med hensyn til miljø og klima, slik at de kan bidra til å ta strategiske beslutninger innen aktiviteter som er relevante.

Ferdigheter Studentene skal ha tilstrekkelig med kunnskap slik at de kan delta i en faktabasert diskusjon om strategiske utfordringer innen temaet.

Generell kompetanse Studentene skal ha generell kompetanse til å forstå de strategiske utfordringene som stilles til maritim næring med hensyn til miljø og klima.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Interesse for og/eller erfaring fra maritim virksomhet. Deltakerne må være i stand til å følge forelesningene og lese samt forstå engelsk skriftlig.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset undervises digitalt. Undervisning består av webinarer, hvor foreleser legger opp til interaksjon gjennom dialog med deltakerne og mulighet for å stille spørsmål og gi input.

Obligatorisk læringsaktivitet

Skriftlig innlevering, en hjemmeoppgave må bli besvart tilfredsstillende.

Vurderingsform

Skriftlig individuell hjemmeeksamen - 4 timer.

Karakterskala bestått / ikke bestått.

Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis, dersom obligatorisk læringsaktivitet er oppfylt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler kan benyttes.

Mer om hjelpemidler