MMO5010 Subsea Systems and Operations

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Se engelske nettsider for mer informasjon

Fagleg overlapping

  • NAB3035 (1) - Marine operasjoner i havrommet - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • NAB3028 (1) - Marine operasjoner i havrommet - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • ING2049 (1) - Undervannsteknologi og hydrauliske systemer - Reduksjon: 5 studiepoeng