Engelsk 2 | 5.-10. trinn

EtterOgVidereutdanning

Engelsk 2 fokuserer på utvikling av elevane sin munnlege og skriftlege kompetanse, tekstkunnskap og grunnleggande ferdigheiter i engelskfaget.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må vere tilsett i ei lærarstilling.

  Du må ha minst 30 sp. engelsk frå tidlegare.

  Vi tek ikkje opp studentar til dette nett- og samlingsbaserte studiet i 2022/2023, men tilbyr Engelsk 2 | 5.-10. trinn | nettbasert.

  -