Andrespråkspedagogikk

Etter- og vidareutdanning

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet, men vi har eit nytt studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om det nye studieprogrammet i andrespråkspedagogikk.