Hopp til innhald

Studieplan - Folkehelse og livmeistring

Hausten 2021

Studiet er samansatt av emnet Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen, 15 sp, og emnet Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema - en hel skole tilnærming.

Læringsutbytte

Sjå emna

Praksis

Nei

Arbeidsformer

Samlingsbasert i kombinasjon med nettundervisning.

Vurderingsformer

Sjå emna

Internasjonalisering

Nei