Folkehelse og livmeistring

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å lære om folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tematikk i skolen? Studiet passer for lærere og skoleledere, samt andre fagpersoner knyttet til sosial-pedagogisk arbeid i skolen.

Studiet er avlyst vår 2023.

Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema i skolen som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Målet er også å gi elevene muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. (Fagfornyelsen, LK20).

Studiet vil både gi anledning til faglige refleksjoner for deg som student, samtidig som det vil utforske hvordan arbeid med folkehelse og livsmestring kan være viktig for profesjonsfellesskapets skoleutvikling.

Aktuelle områder innenfor temaet folkehelse og livsmestring er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Studiet i folkehelse og livsmestring passer for lærere og skoleledere med noe praksiserfaring, samt andre fagpersoner knyttet til sosial-pedagogisk arbeid i skolen.

I dette studiet skal du bruke din praksiserfaring til å orientere deg i teoretiske tilnærminger, og arbeidskravene gir anledning til å analysere dine praksiserfaringer i lys av relevant teori.

Les mer i emneplanen for  FOL801 Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen (15 studiepoeng).

Nett- og samlingsbasert videreutdanning

Undervisningen består av en blanding av fysiske samlinger og digitale nettmøter.