Forkurs | Førde

Forkurs

Vil du ta ingeniørutdanning, men dekkjer ikkje opptakskravet? Vi tilbyr eit nett- og samlingsbasert forkurs for deg som har yrkesfagleg utdanning, men manglar generell studiekompetanse.