Forkurs | Førde

Forkurs

Vil du ta ingeniørutdanning, men dekkjer ikkje opptakskravet? Vi tilbyr eit nett- og samlingsbasert forkurs for deg som har yrkesfagleg utdanning, men manglar generell studiekompetanse.

Opptakskrav og søknad

Opptakskrav

Fullført og bestått VG1 og VG2 frå yrkesfaglege utdanningsprogram eller fag-/sveinebrev eller realkompetanse

Om å søke opptak til HVL

Sjekk ut: Forkurs | nett- og samlingsbasert

 

.