Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

Utdanningsplan 2021/2022, 30 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen 30
Samlet krav: 30

Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen