Hopp til innhald

Studieplan - Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen

Hausten 2023

Videreutdanning i Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen

Innhald

I dette studiet kobler vi ulike teoretiske perspektiv på fysisk aktivitet og fysisk aktiv lek til eget arbeid i barnehagen. Du lærer om hvordan ulike typer med fysisk aktiv lek kan fremme barns fysiske, motoriske, kognitive og emosjonelle utvikling.

Du vil arbeide med tilrettelegging av fysisk aktiv lek og hvordan fysisk aktiv lek kan integreres i ulike fagområder, slik at alle barn opplever utfordring og mestring på tvers av ulike forutsetninger for deltakelse i det fysiske og sosiale fellesskapet.

Arbeidsformer

Studiet består av tre fysiske samlinger per semester og nettøkter mellom samlingene. 

Arbeidsmåter vil veksle mellom teoretisk og praktisk aktivitet, forelesninger, samt diskusjon i grupper og selvstendig refleksjon.

Vurderingsformer

Høstens emne: skriftlig hjemmeeksamen (3 dager) 

Vårens emne: praktisk eksamen der studentene får en gruppeoppgave som skal løses og presenteres muntlig, med avsluttende samtale. 

Internasjonalisering

Nei